Gospodarka Przestrzenna na Festiwalu Nauki 2016


Data dodania: 2016-05-18 19:29:52

W niedzielę 12.06.2016r. na Błoniach Politechniki Opolskiej odbył się piknik naukowy w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki. Podczas pikniku Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki przestrzennej  reprezentowanej przez  pracowników dydaktyczno-naukowych oraz Koła Naukowe Gospodarki Przestrzennej przygotowali szereg gier, konkursów i pokazów dla każdej z grup wiekowych odwiedzających stoisko Wydziału Ekonomicznego.


Głównym celem Festiwalu była popularyzacja i upowszechnianie nauki, a jego program obejmował zarówno wykłady, doświadczenia, zajęcia laboratoryjne i terenowe jak również gry i zabawy o bardzo szerokim zakresie tematycznym.
Na przygotowanym przez nas stoisku uczestnicy brali udział w następujących aktywnościach:

„Piękny profil i zgrabna sylweta, czyli jak wygląda miasto”         

Gra polegająca na zbudowaniu profilu miasta według zadanego kodu oraz rozpoznanie tego miasta.

„Wolność Tomku w swoim domku” – czyli co możesz zbudować na własnej działce.

Warsztaty praktyczne dotyczące planowania przestrzennego oraz jego wpływu na możliwość zabudowy i zagospodarowania działki.  Zapoznanie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jego ustaleniami.  Zabawy rysunkowe dla dzieci – projektowanie domu i ogrodu.

Przestrzeń, gospodarka, rozwój – gra w skojarzenia.

Gra adresowana do różnych grup wiekowych. Polega na kojarzeniu faktów lub zdarzeń związanych z wylosowanym obrazem lub słowem. Wygrywa osoba, która prawidłowo skojarzy co najmniej 3 wylosowane karty i dodatkowo ułoży hasło , które będzie się kojarzyło z gospodarowaniem w przestrzeni i przestrzenią. 

Prezentacja na sztalugach projektu zagospodarowania działki Wydziału Ekonomicznego.

Prezentacja dotyczy rzeczywistego projektu przygotowanego przez studentów Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

Projektowanie witryn sklepowych.

Przedstawienie uczestnikom warsztatów przykładów dobrze i źle wykonanych reklam w mieście (na głównych ulicach handlowych). Głównym zadaniem uczestników będzie wymyślenie swojego biznesu, a następnie zaprojektowanie witryn sklepowych, uwzględniając rodzaj działalności, charakter budynku, jego kolorystykę oraz otoczenie; dzieci nanosić będą swoje propozycje na wizerunki kamienic z ulicy Krakowskiej.

Budowa wymarzonego miasta.

Na makiecie rozrysowany będzie układ komunikacyjny śródmieścia Opola z punktem odniesienia w postaci Ratusza, dzieci na pikniku będą budować elementy miasta (domy, osiedla mieszkaniowe, parki, place zabaw)W dniu
13 czerwca
(poniedziałek)  na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego,
w ramach Dnia Otwartego dla uczestników przygotowane zostały następujące aktywności :

 godz.9.00
sala 20
 Kreatywny gospodarz przestrzeni – studia z pasją tworzenia!  

Wykład interaktywny poprowadzi dr Edyta Szafranek    

Zajęcia ilustrujące wielowymiarowość gospodarowania w przestrzeni i przestrzenią. Wskazanie możliwości zdobycia umiejętności takiego gospodarowania na studiach z gospodarki przestrzennej.

godz. 9.45
sala 20

„Co dwie głowy to nie jedna - o współdziałaniu w gospodarowaniu przestrzenią”         

Warsztaty z podziałem na role poprowadzą:  

dr Edyta Szafranek, dr inż. Magdalena Śliwa, dr Agnieszka Dembicka – Niemiec, mgr inż. arch. Renata Klimek, dr Monika Paradowska

Zabawa polega na odgrywaniu ról wszystkich stron zainteresowanych podjęciem decyzji o zmianie zagospodarowania przestrzeni (np. wybudowania centrum handlowego). Odrębne grupy wcielają się w role: władz miasta, inwestora, mieszkańców, organizacji pozarządowych itd. i debatują nad projektowanymi zmianami.

Wprowadzenie
do gry

godz. 10.45,
sala 20

"Poszukiwacze skarbu” – gra dydaktyczna, plenerowa 

prowadzi:  mgr inż. arch. Renata Klimek               

Gra złożona z szeregu zadań praktycznych których rozwiązanie doprowadzi uczestników do odnalezienia ukrytego skarbu. Gra będzie się toczyć na terenie Wydziału Ekonomicznego UO. Poszczególne zadania są związane z zakresem tematycznym zajęć realizowanych na kierunku studiów Gospodarka przestrzenna. Uczestnicy rozwiązując zadania jednocześnie zapoznają się z programem studiów.

godz. 11.10 
sala 20 
 

Plan zagospodarowania przestrzennego – wsparcie czy ograniczenie w planowaniu przestrzennym    

Wykład interaktywny, warsztatowy  poprowadzi dr inż. Magdalena Śliwa             

Wykład obrazujący istotę oraz zakres planu przestrzennego oraz jego wpływ na nasze życie.

godz. 12.00
sala 20
 

Jak mądrze przemieszczać się w przestrzeni, czyli podstawy zrównoważonego transportu      

Wykład interaktywny, warsztatowy  poprowadzi  dr Monika Paradowska 

Wykład ilustrujący zalety oraz bariery wdrażania zrównoważonego transportu.

godz. 12.45
s
ala 20
 

Zielone miasto - rzeczywistość czy tylko idea. 

Wykład interaktywny, warsztatowy poprowadzi dr Agnieszka Dembicka-Niemiec             

Wykład obrazujący cele i możliwości kształtowania zielonego miasta.

godz. 9.00
sala 4
 

„Jak wybrać najlepsze miejsce na swoją inwestycję” - rozwiązywanie problemów przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS     

Warsztaty komputerowe poprowadzi mgr inż. arch. Jarosław Oglęcki 

Na przykładzie konkretnego miasta, w oparciu o dostępne dane przeprowadzane są analizy przestrzenne pozwalające znaleźć najlepsze miejsca pod planowaną inwestycję.

godz. 9.00-12.00
Teren zielony
przy budynku Wydziału Ekonomicznego
 

Wspólne projektowanie zagospodarowania terenu wokół budynku Wydziału Ekonomicznego           

Zajęcia plenerowe, interaktywne poprowadzą studenci  Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

Wskazanie elementów małej architektury na działce Wydziału Ekonomicznego poprzez oznaczenie tabliczką informacyjną projektowanych elementów (opis + zdjęcie). Zajęcia polegające na wspólnym projektowaniu przestrzeni wokół budynku Wydziału Ekonomicznego. Serdecznie dziękujemy zainteresowanym za przybycie i czynny udział w przygotowanych przez naszą Katedrę grach, konkursach i pozostałych aktywnościach.


www.gekon.uni.opole.pl
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole