Miasta jutra - miasta zrównoważone


Data dodania: 2017-03-08 13:32:19


 
„TWÓRZMY DZISIAJ MIASTA JUTRA – GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ MIAST
W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY”W dniu 15 marca br. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się wykład
i warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pod hasłem przewodnim:

„TWÓRZMY DZISIAJ MIASTA JUTRA – GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ MIAST W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY”. Organizatorami wydarzenia są pracownicy Katedry  Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Pierwszym punktem programu będzie wykład wprowadzający pt. „Miasto przyszłości – futurystyczne wizje i próby ich realizacji”  prowadzony przez mgr inż. arch. Renatę Klimek. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną szalone wizje architektów i urbanistów: miasta pływające, podwodne, napowietrzne a także miasta inteligentne, sterowane komputerowo i miasta robotów. Miasta będące odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania i potrzeby.

Następnie uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach projektowych pt.
„Smart city i zrównoważone miasto - czy potrafisz je zaprojektować?”
prowadzonych przez dr Agnieszkę Dembicką-Niemiec i dr Monikę Paradowską. Warsztaty poświęcone będą analizie problemów funkcjonowania miasta i jego przestrzeni oraz innowacyjnym sposobom na ich rozwiązanie. Uczestnicy warsztatów we współpracy ze studentami kół naukowych opracują nowe innowacyjne rozwiązania na projekcie konkretnego obszaru z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.  Uczniowie  zdobędą wiedzę w zakresie zagospodarowania przestrzennego, funkcjonowania miast oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W ramach warsztatów odbędzie się również wycieczka na Wzgórze Uniwersyteckie oraz  Kampus Akademicki pod przewodnictwem dr inż. Adama Walawendera.

 

Opiekunowie naukowi: mgr inż. arch. Renata Klimek, dr Agnieszka Dembicka-Niemiec,
dr Monika Paradowska, dr inż. Adam Walawender

 

 

Zapraszamy serdecznie zainteresowanych uczniów oraz nauczycieli!

 

 

Osoby do kontaktu:

  dr Agnieszka Dembicka-Niemiec
  dr inż. Adam Walawender 
dr inż. Barbara Wiatkowska
mail: dembicka.uni@wp.pl 
tel. 602 182 822
adam.walawender@op.pl
tel. 664 963 836  
bwiatkowska@uni.opole.pl
tel. 535 955 116

www.gekon.uni.opole.pl
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole