Kierunki i specjalności studiów

UWAGA! Na rok akademicki 2016/2017 nie odbędzie się rekrutacja


-na studia inżynierskie w trybie niestacjonarnym
-na studia licencjackie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym


Kierunek gospodarka przestrzenna, studia inżynierskie I stopnia
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Kierunek ekonomia, studia licencjackie I stopnia, specjalność gospodarka miejska i regionalna
studia stacjonarne
 • siatka studiów
 • sylabusy
studia niestacjonarne
 • siatka studiów
 • sylabusy
Kierunek zarządzanie, studia licencjackie I stopnia, specjalność zarządzenie turystyką
studia stacjonarne
 • siatka studiów
 • sylabusy
studia niestacjonarne
 • siatka studiów
 • sylabusy
Kierunek: ekonomia, studia II stopnia specjalność zarządzanie gospodarką miejską i regionalną
studia stacjonarne
 • siatka studiów
 • sylabusy
studia niestacjonarne
 • siatka studiów
 • sylabusy


Kierunek gospodarka przestrzenna, studia licencjackie I stopnia

studia stacjonarne
studia niestacjonarne


www.gekon.uni.opole.pl
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole