Praktyki i staże studentówPraktyki na kierunku gospodarka przestrzenna, studia licencjackie I stopnia:

Praktyki na kierunku gospodarka przestrzenna, studia inżynierskie I stopnia:

Praktyki na kierunku ekonomia specjalność gospodarka miejska i regionalna, studia licencjackie I stopnia:
  • Instrukcja w sprawie organizacji praktyk zawodowych
  • Opiekun praktyk - dr Monika Paradowska

Praktyki na kierunku zarządzanie specjalność zarządzanie turystyką, studia licencjackie I stopnia:
  • Instrukcja w sprawie organizacji praktyk zawodowych
  • Opiekun praktyk - dr Maria Śmigielska

Koordynator praktyk na Wydziale Ekonomicznym - dr Anna Bruska

Organizator praktyk - Centrum Edukacji Ustawicznej, Zakład Praktyk


www.gekon.uni.opole.pl
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole