Pracownicy

Stoją od lewej: dr hab. Adam Drobniak, prof. UO, mgr inż. arch J. Oglęcki, prof. dr hab. J. Słodczyk, dr inż. arch. M. Śliwa, dr M. Śmigielska, dr inż. Adam Walawender. Siedzą od lewej: mgr inż. arch. R. Klimek, dr E. Szafranek, mgr inż. arch E. Oglęcka, dr A. Dembicka-Niemiec.
www.gekon.uni.opole.pl
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole