Czasopisma wydawane przez Katedrę
STUDIA MIEJSKIE

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STUDIES

www.gekon.uni.opole.pl
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole